Teneinde kunstobjecten een door de kunstenaar bepaald uiterlijk te geven, kan ik ook het kunststuk bekleden met diverse kleuren polyester.